Tidenes Norske Seddel

- SUPERFINALE -


Kåringen av Tidenes Norske Seddel er avsluttet.
Vi vil snart annonsere vinneren av gulllmynter for inntil 20.000 kroner!I anledning 200-årsjubileet til Norges Bank og i påvente av de nye sedlene som utgis i 2017, inviteres Norges befolkning til å stemme frem Tidenes Norske Seddel.

En fagjury, bestående av sjefsgravør Ingrid Austlid Rise ved Det Norske Myntverket og forfatter Hans Christian Erlandsen (Boken "Penger av Papir"), har gjort et kvalifisert utvalg på 8 historiske norske sedler til den endelige avstemningen. Nå er det superfinale, der avstemningen står mellom 3 superfinalister.

Stem frem din favoritt! Vinneren er med i trekningen gullmynter for inntil 20.000 kroner! Tidenes Norske Seddel og vinnerne vil bli annonsert på www.norskseddel.no og vår facebookside i løpet av mai 2017.


Se de 3 kandidatene nedenfor.
Trykk på bildet for å lese mer om seddelen!


1000 kr 1975-87
Norges siste 1000-kroneseddel med nasjonalforfatteren Henrik Ibsen


LUKK

1000 kr 1975-87
Norges siste 1000-kroneseddel med nasjonalforfatteren Henrik Ibsen

Arbeidet med denne 1000-kronen startet opp i 1955. Til tross for at det var utarbeidet en egen plan for hvordan sedlene i seddelrekke 5 skulle utformes, og til tross for veiledning underveis, ble ingen av utkastene fra de tre inviterte kunstnere benyttet i produksjonen. Mens forgjengeren blant 1000-krone sedlene hadde hatt en levetid på 26 år, fikk denne 5 utgaven en bruksperiode på kun 13 år. Etterspørselen etter 1000-lapper var langt større nå, noe som kanskje avspeiler både jappetid og generelt gode tider i Norge.

Med denne seddelrekken ble det slutt på næringsveienes betydning på norske sedler, hvis man ikke strekker det langt og hevder at Peder Balkes maleri kan knyttes både til fiske og sjøfart. Dikteren Henrik Ibsen fikk imidlertid lov til å fortsette som portrettmotiv, som han hadde vært også på den forrige utgaven. Men portrettet ble nytt.

Format: 169 x 90 millimeter. Advers: Rødbrunt trykk med fiolett portrett av Henrik Ibsen på flerfarget pastell bakgrunn. Kronet Riksvåpen sentralt plassert. Under dette signaturene til direksjonens formann og hovedkasserer. Revers: Rustbrunt trykk med vignett i flerfarget pastell. Peder Balkes maleri “Fyrtårnet ved Vardø” er hovedmotiv.

Foto av maleri: Jacques Lathion, Nasjonalmuseet

 


10 kr 1901-44
Norges første helnorske 10-kroneseddel


LUKK

10 kr 1901-44
Norges første helnorske 10-kroneseddel

Denne seddelrekken kom som et resultat av et krav om fornorskning av våre sedler, en av de store nasjonale fanesakene opp mot unionsoppløsningen i 1905. Nasjonalbevisste nordmenn hadde ikke tid til å vente, man ville fjerne svenskekongen i full admiralsuniform på norske sedler. Rundt århundreskiftet ble det derfor besluttet at nye sedler skulle utformes. Juryen, med nasjonale kunstnere som Gerhard Munthe og Erik Werenskiold i spissen, var meget fornøyde med Oluf Wold-Tornes skisser. I stedet for svenskekongen var det den legendariske stortingspresident Wilhelm Frimann Koren Christie og vår store sjøhelt Peter Wessel Tordenskiold som fikk pryde sedlenes advers.

Norge hadde ikke muligheter til å gravere de nye sedlene selv, og arbeidet ble i stedet utført i London hos firmaet Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd. Inntil 1907 ble papiret levert fra Østerrike, men deretter overtok Alvøens Papirfabrikk ved Bergen. Bortsett fra et mindre prøveparti sedler som ble ferdigtrykt i London ble all trykking av sedlene foretatt hos Norges Bank, i Trondheim frem til 1906, deretter i Kristiania/Oslo.

Format: 127 x 72 millimeter Advers: Mørkfiolett trykk på lysebrun bakgrunn. Portrett av stortingspresident Wilhelm Frimann Koren Christie til venstre og admiral Peter Wessel Tordenskiold til høyre Revers: Gulbrunt trykk. Til venstre en stilisert vikingkonge, til høyre det kronede riksvåpenet. En såkalt Olavsrose i midten


100 kr 1949-62
«Tømmerfløteren»


LUKK

100 kr 1949-62
«Tømmerfløteren»

Arbeidet med sedlene i denne seddelrekken startet allerede i 1928, og dette er en seddel som bærer tydelig preg av seddeltankegangen i hele Europa på slutten av 1920-tallet og utover på 1930-tallet: Nå skulle nasjonenes næringsveier frem i lyset, sammen med de store menn som hadde bygget landet. Maleren og tegneren Erik Werenskiold ble tidlig trukket inn i arbeidet, sammen med en annen like kjent mellomkrigskunstner: Henrik Sørensen.

Selv om Werenskiold var kommet litt på sidelinjen, ble hans maleri av “Lensekara” fra Kviteseid i 1895, som han hadde arbeidet med gjennom lengre tid, endelig ferdig, og dermed fikk skogbruket sin hyldest på den sterkt røde 100-kronen. Graveringen av de nye sedlene som kunstnerisk sett var ferdige før krigen, ble overlatt til det velrennomerte britiske firmaet Thomas de la Rue, siden Norges Bank ikke hadde noen egen graveringsavdeling på denne tiden.

Format: 144 x 127 millimeter. Advers: Rødt trykk på lysebrun og grå bakgrunn. Portrett av Henrik Wergeland til venstre, etter fotografi (daguerrotypi). Det kronede riksvåpen omgitt av en gran- og en furukvist.
Revers: Rødt trykk. Gjengivelse av Erik Werenskiolds maleri “Lensekara”.